Xuntos polo Nadal

Nos informa a Dirección do Centrosociocomunitario de Coia, que como todos os años ha recibido da Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal, la convocatoria do programa de convivencia nas Residencias de Tempo Libre de Carballiño e Panxón, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.
Este programa vaise desenvolver nas datas comprendidas entre o 24 de decembro e o 1 de xaneiro de 2.011.

Condicións para poder solicitar:
Ser maior de 65 anos ou de 60 sendo pensionista.
Residir na Comunidad Autônoma de Galicia.
Non padecer enfermedad infecto-contaxiosa activa.
Valerse por si mesmo o non padecer trastornos mentais ou conductas que podar alterar a convivencia.
Non estar acollido nun centro residencial.
Ter que pasar só as datas do Nadal.
Ter un nivel de ingresos económicos baixos.

Para a selección dos participantes, se valorará que realmente viven soas e non teñan com quen pasar estas datas.
Non participaron neste ano em ningunha quenda de Programa de Turismo Social, nin en pasadas edicions do Programa de Xuntos polo Nadal.
Teñan mais idade e Teñan un menor nível de ingresos econômicos.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes:

A solicitude (que inclúe informe social e informe médico), acompañada de fotocopia compulsada do DNI e de certificado de convivéncia actualizado, pode presentarse ata o 30 de novembro, nos servizos sociales comuntarios dos Concellos, Centros de Saúde, Centrosociocomunitarios de Benestar da Consellería de Traballo e Benestar.

Redacción.

A %d blogueros les gusta esto: