Política de comentarios

Os comentarios enviados para a súa publicación son susceptibles de moderación. Serán considerados inadecuados aquelas mensaxes ou contidos que:

  • Sexan claramente ofensivos.
  • Expresen calumnias e/ou aldraxes.
  • Manifesten difamación ou infamia.
  • Fomenten o racismo, a intolerancia ou o odio.
  • Inciten ao dano de calquera índole.
  • Acosen ou inciten a acosar a outras persoas.
  • Proporcionen información falsa ou enganosa.
  • Fomenten actividades ou condutas ilegais.
  • Promovan o abuso de calquera tipo.
  • Conteñan imaxes ou textos obscenos.
A %d blogueros les gusta esto: