Información aos usuarios dos Centros Sociocumunitarios

A continuación transcribimos el texto de la carta, con el fin de una mejor lectura:

“As actividades organizadas polo Centro que impliquen desprazamento dos usuarios efectuarase por regra xeral tutelados e acompañados pola dirección do centro.

No caso de imposibilidade da dirección, que terá que ser motivada, será esta a que designe entre o persoal do centro o/a responsable da citada actividade.  En ambos os dous casos, será necesario contar coa correspondente autorizacion e orde de servicio da Xefatura Territorial ou dos Servizos Centrais da Consellería de Traballo e Benestar.

O resto das actividades que organicen os propios usuarios, xa que son pola súa conta e risco non requiriran acompañamento nin tutela por parte da dirección do centro e consecuentemente, a Administración non se fai responsable de ningún tipo de incidencia que puidera producirse.

Vigo, 28 de novembro de 2011

A xefa territorial

Carmen Bianchi Valcarce”

Una vez leída la presente carta, nos parece que en la primera parte de la misma, que hace referencia a las salidas, se ciñe a lo que dice el Reglamento de Regimen Interior, recientemente remitido a los Centros, y en cuanto al resto de actividades organizadas por los propios usuarios nos parece una explicación muy ambigua, pues no aclara si los grupos pueden salir del propio Centro y actuar en nombre del mismo, o por lo contrario, citarse en el lugar de la actuación o visita, sin especificar a quien representan.

Redacción

A %d blogueros les gusta esto: