Lembrando nas clases de memoria

O pasado xoves Telmo Comesaña participou nun dos talleres de memoria deste Centro.
Telmo é un dos nosos compañeiros do equipo de redacción desta revista.Esta iniciativa, entre a profesora do taller, directora e Telmo pretende achegar a aquelas persoas que non acceden habitualmente á nosa revista a algún dos seus artigos, tras a súa lectura iníciase o proceso de lembrar e compartir vivencias en moitas ocasións comúns. Sigue leyendo

Autoestima, comunicación e resolución de conflictos

Damos publicidade a este curso  programado pola Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, consideramos que pode ser do interese das nosas lectoras.

Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo
R/ Oliva, 12-2º
Tels. 986 22 23 28 (fixo e fax)        670 453 431 (oficina)

Redacción

 

rededemulleres.blogspot.com

https://www.facebook.com/rede.mulleres